Összefoglaló az egyes német tartományok beutazási karantén-szabályozásáról
Kiküldetésben lévő dolgozók szempontjából

Németországban a karantén-kötelezettségre vonatkozó előírások tartományonként eltérhetnek, ha a németországi beutazás rizikóterületről történik, ezért célszerű internetes honlapokon tájékozódni a helyi előírásokról.

Az egyes tartományok szeptember 25. - október 15. között léptetik hatályba a legfrissebb karantén-rendeletüket.  

A fellelhető dokumentumok alapján az alábbiakban foglaljuk össze az egyes tartományi szabályozásokat.

learning-928638_1920.jpg

Baden-Württemberg

Mentesül a karantén-kötelezettség alól –többek között- az a személy, aki munkavégzés céljából utazik a tartományba rizikóterületről. A rendelet itt konkrétan nevesíti e kört, így a vállalkozási szerződéses és egyéb szolgáltatásokat nyújtó munkavállalókat is.

Forrás: https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/verordnungen/

Bayern (Bajorország)

Mentesül a karantén-kötelezettség alól –többek között- az a személy, akinek beutazása nyomos okból szükséges és halaszthatatlan munkavégzéssel függ össze. A bajor egészségügyi minisztérium ebbe a körbe sorolja a vállalkozási szerződéses keretben kiküldött munkavállalókat is.

Forrás: https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEQV/true?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Berlin és Brandenburg tartomány

A hatályos jogszabály nem tesz lehetőséget a karantén alóli felmentésre kiküldött munkavállalók esetében.

Bremen (Bréma)

A városállam jogszabálya kiküldött munkavállalók esetében nem tesz lehetőséget a karantén alóli felmentésre, kivéve, ha a kiküldött munkavállaló német vagy angol nyelvű, papír alapú, vagy digitális orvosi igazolást mutat fel, amely igazolja, hogy a személy nem vírusfertőzött. Az igazolást az egészségügyi hivatalnál kell bemutatni.             

A karantén-mentesség akkor lép életbe, ha az igazolást ez az intézmény elfogadja. Minden európai uniós orvosi molekuláris-biológiai igazolást elfogadnak, mely a beutazás előtt legfeljebb 48 órával készült. A 48 órát az igazolás kiállításának dátumától számolják.

Forrás: https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastmedia/832/2020_10_07_GBl_Nr_0109_signed.pdf

Hamburg

A városállam jogszabálya kiküldött munkavállalók esetében nem tesz lehetőséget a karantén alóli felmentésre, kivéve, ha a kiküldött munkavállaló német vagy angol nyelvű, orvos által aláírt igazolást mutat fel, amely azt igazolja, hogy a személy nem mutat fel vírusfertőzésre utaló jegyeket. Az igazolást a beutazást követő 14 napig meg kell őrizni. Minden európai uniós orvosi molekuláris-biológiai igazolást elfogadnak, mely a beutazás előtt legfeljebb 48 órával készült.

Forrás: https://www.hamburg.de/faq-reisen/#marker04

Hessen

A tartományi jogszabály kiküldött munkavállalók esetében lehetővé teszi a karantén alóli felmentést, ha a kiküldött munkavállaló rendelkezik egy, a rizikóterületen kiállított orvosi igazolással, amely azt igazolja, hogy a személy nem mutat fel vírusfertőzésre utaló jegyeket, és ezt az igazolást az egészségügyi hivatal kérésére azonnal be tudja mutatni.  Az igazolást a beutazást követő 14 napig meg kell őrizni.

Fentieken túl a munkáltató vagy megrendelő köteles a beutazás előtt jelenteni a beutazási szándékot az illetékes egészségügyi hivatalnál, amennyiben a tartózkodás meghaladja a 72 órát és 5 főnél több, nem egy háztartásban élő munkavállalók elszállásolása közös szálláson történik.

Forrás: https://www.hessen.de/sites/default/files/media/1vo_corona_stand_1909.pdf

Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburg-Előpomeránia)

Karantén-mentes beutazást csak azoknak a munkavállalóknak engedélyez, akik naponta, vagy maximum 48 órára érkeznek a tartományba, valamint igazolni tudják, hogy kiküldetésük célja nyomós okból szükséges és halaszthatatlan. E tényt a munkáltatónak igazolnia kell.

Forrás: http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-CoronaVQuarVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs

Niedersachsen (Alsó-Szászország)

A tartományi jogszabály kiküldött munkavállalók esetében lehetővé teszi a karantén alóli felmentést, ha a kiküldött munkavállaló rendelkezik egy, a rizikóterületen kiállított német, vagy angol nyelvű orvosi igazolással, amely azt igazolja, hogy a személy nem mutat fel vírusfertőzésre utaló jegyeket, és ezt az igazolást az egészségügyi hivatal kérésére azonnal be tudja mutatni.  Az igazolást a beutazást követő 14 napig meg kell őrizni.

Karantén- és igazolás mentesen utazhatnak be ugyanakkor azok a kiküldött munkavállalók is, akik munkavégzése stratégiailag fontos ágazatban történik.

Forrás: https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html

Nordrhein-Westfalen (Észak-Rajna-Vesztfália)

A tartományi jogszabály kiküldött munkavállalók esetében nem tesz lehetőséget a karantén alóli felmentésre, kivéve, ha a kiküldött munkavállaló német vagy angol nyelvű, papír alapú vagy digitális orvosi igazolást mutat fel, amely igazolja, hogy a személy nem vírusfertőzött,  és ezt az igazolást az egészségügyi hivatal kérésére azonnal be tudja mutatni.  Minden európai uniós orvosi molekuláris-biológiai igazolást elfogadnak, mely a beutazás előtt legfeljebb 48 órával készült. A 48 órát az igazolás kiállításának dátumától számolják. Az igazolást a beutazást követő 14 napig meg kell őrizni.

Forrás: https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-10-06_coronaeinrvo_ab_07.10.2020_lesefassung.pdf

Rheinland-Pfalz (Rajnavidék-Pfalz)

Mentesül a karantén-kötelezettség alól –többek között- az a személy, akinek beutazása nyomos okból szükséges és halaszthatatlan. A jogszabály külön nem nevesíti a kiküldött munkavállalókat, ezért nem egyértelmű, hogy rájuk vonatkozik-e a mentesség.

Forrás: https://corona.rlp.de/de/themen/quarantaeneregeln/

Saarland  (Szárvidék)

A tartományi jogszabály kiküldött munkavállalók esetében lehetővé teszi a karantén alóli felmentést, ha a kiküldött munkavállaló rendelkezik egy, a rizikóterületen kiállított német, angol vagy francia nyelvű orvosi igazolással, amely azt igazolja, hogy a személy nem mutat fel vírusfertőzésre utaló jegyeket. Az igazolásnak a beutazás előtt legfeljebb 48 órával kell készülnie.  Az igazolást a beutazást követő 14 napig meg kell őrizni.

Forrás: https://corona.saarland.de/DE/service/massnahmen/quarantaene-einreisende_stand-2020-10-02.html#docfd19c278-d1d7-4289-8cb9-31217e0994f1bodyText3

Sachsen (Szászország) és Sachsen-Anhalt (Szász-Anhalt)

A tartományi jogszabály kiküldött munkavállalók esetében nem tesz lehetőséget a karantén alóli felmentésre, kivéve, ha a kiküldött munkavállaló német vagy angol nyelvű, papír alapú vagy digitális orvosi igazolást mutat fel, amely igazolja, hogy a személy nem vírusfertőzött, és ezt az igazolást az egészségügyi hivatal kérésére be tudja mutatni.  Minden európai uniós orvosi molekuláris-biológiai igazolást elfogadnak, mely a beutazás előtt legfeljebb 48 órával készült.  Az igazolást a beutazást követő 14 napig meg kell őrizni.

Függetlenül az igazolás meglététől, a kiküldött munkavállalónak jelentkeznie kell az illetékes egészségügyi hivatalnál, amely –adott esetben- az igazolás megléte ellenére is elrendelheti a 14 napos karantén-kötelezettséget.

A hatályos jogszabály –a szezonális munkavállalókat nevesítve – lehetőséget ad  a legalább háromhetes munkavégzésre beutazó munkavállalók karantén-mentességére, ha munkáltatójuk a munkavégzés megkezdése előtt az illetékes egészségügyi hivatal részére dokumentálni tudja, hogy a munkavállalók a kiérkezést követő 14 napon kizárólag a munkahelyük és a szálláshelyük között mozognak, kerülik a külső kapcsolatokat. Ez a higiéniai intézkedés egyenrangúnak tekinthető  a karantén-kötelezettséggel. Az egészségügyi hivatal ellenőrzi ezek betartását.

Forrás: https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-SaechsCoronaQuarantaeneVO-Stand-2020-09-29.pdf

Schleswig-Holstein

A tartományi jogszabály kiküldött munkavállalók esetében nem tesz lehetőséget a karantén alóli felmentésre. A 14 napos karantén azonban rövidíthető kettő darab negatív teszt birtokában. A két mintavétel közötti időnek legalább 5 napnak kell lenni.

Ha a beutazó az első tesztet a rizikóterületen készítteti, akkor annak a beutazás előtt legfeljebb 48 órával kell készülnie. A második tesztet leghamarabb a beutazást követő 5.nap után lehet elkészíttetni. A karantén-mentesség e teszt negatív eredménye után valósul meg.

Forras: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/_Informationen_Urlauber/teaser_informationen_urlauber.html;jsessionid=D726A51263546EC90793BDBD618D9F7A.delivery2-replication

Thüringen (Türingia)

A tartományi jogszabály kiküldött munkavállalók esetében lehetővé teszi a karantén alóli felmentést, ha a kiküldött munkavállaló rendelkezik egy, a rizikóterületen kiállított német vagy angol nyelvű orvosi igazolással, amely azt igazolja, hogy a személy nem mutat fel vírusfertőzésre utaló jegyeket, és ezt az igazolást az egészségügyi hivatal kérésére azonnal be tudja mutatni.  Az igazolást a beutazást követő 14 napig meg kell őrizni.

Forrás: https://www.tmasgff.de/fileadmin/user_upload/Gesundheit/Dateien/COVID-19/Verordnung/Lesefassung_4._QuarantaeneVO_30.09.2020.pdf                                                                                                                                       

A tartományi szabályozásoktól függetlenül:

Amennyiben valamelyik tartományba beutazó személy nem rendelkezik a karantén-mentességhez szükséges és a rizikóterületről származó orvosi igazolással, egyben nem vonatkozik rá a tartományi jogszabályban biztosított mentesség, a tartományi beutazást követően köteles jelentkezni az egészségügyi hivatalnál és karanténba vonulni. A  tesztet a karanténba vonulást követő 5.nap lejárta után tudja elvégezni, a beutazást követő 10 napon belül ingyenesen.

 (A cikk tartalma nem minősül sem adó-, sem jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak, célja csupán a tájékoztatás.)

További hírekért kövesse a Facebook oldalunkat:

Facebook: https://www.facebook.com/nemetmagyar2016/

Weblap: http://www.nemetjovedelem.hu/

Weblap 2: https://www.nemetbiztositas.hu/

Weblap 3: https://www.betegbiztosito-mobil-oil.hu/

A bejegyzés trackback címe:

https://nemetjovedelem.blog.hu/api/trackback/id/tr216239644

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.

Német pénzügyi- és adózási tippek, hírek

Német adóbevallás készítés. Kapcsolat: nemetjovedelem@gmail.com WSP Consulting Nonprofit Kft. - Könyvelő- és Adótanácsadó iroda

Facebook oldaldoboz

Címkék

adó (10) adóalap (5) adóazonosító szám (1) adóbevallás (4) adóelőny (4) adóhivatal (1) adókártya (2) adókategória (1) adómentes (3) adóosztály (4) adórendszer (1) adósáv (1) adótanácsadó (1) adóteher (1) adóvisszatérítés (1) adóvonzat (1) ajánlás (1) albérlő (1) állami támogatás (1) állás (4) állásajánlat (3) állásinterjú (1) anmeldung (1) Arbeit (3) autó (1) autóbérlés (1) balesetbiztosítás (1) bankszámla (1) baukindergeld (1) Baulohnkasse (1) bébiszitter (1) befektetés (2) beruházás (1) bevallás (1) bevétel (1) Bewerbungsgespräch (1) Covid 19 (2) családi pótlék (2) csok (1) dolgozószoba (1) egészségügy (1) egyházi adó (1) Eisenach (1) ELStAM (1) Entfernungspauschale (1) építkezés (1) építőipar (3) Erfurt (1) EU/EGT (1) EU/EWR (1) főbérlő (1) Freibetrag (1) GDP (1) gewerbe (1) gyermekfelügyelet (1) határátkelés (1) haushaltsnahe Dienstleistung (1) hírek (9) igazolás (1) ingatlan (3) iroda (1) járulék (1) járvány (2) jövedelem (5) jövedelemadó (1) karantén (2) kettős háztartás (1) kijárási tilalom (1) kiküldetés (2) Kindergeld (2) kirándulás (2) költözés (1) költségtérítés (1) kőműves (1) koronavírus (4) közlemény (1) különleges kiadás (1) lakásfelújítás (1) lakhatás (1) lexikon (4) lízing (1) Lohnsteuerbescheinigung (1) Lohnsteuerklasse (1) Lufthansa (1) megbízási szerződés (1) menetlevél (1) mester vizsga (1) milliárdos (1) Minijob (1) minisztérium (1) München (1) munka (8) munkába járás (1) munkaeszköz (1) munkaruházat (1) Németország (1) nettó bér (1) nyaralás (1) önkormányzat (1) óvodai ellátás (1) pandémia (1) Pendlerbescheinigung (1) pénzügy (2) progresszív (1) Reisekosten (1) rizikóterület (1) Robert-Kock-Intézet (1) Rudolstadt (1) siker (2) Soka-Bau (2) Sonderausgaben (1) statisztika (1) Steuerklasse (1) szakértő (1) szakirodalom (1) szállás (1) számla (1) személyi jövedelemadó (1) szeminárium (1) Tagesmutter (2) támogatás (3) támogatások (3) tandíj (1) telekár (1) többkulcsos adó (1) Türingia (2) turizmus (1) utasbiztosítás (1) utazás (3) utazási kööltség (1) útiköltség (1) vagyonszerzés (1) vállalkozás (1) vírus (2) Wartburg (1) Weimar (1) Werbungskosten (2) Címkefelhő
süti beállítások módosítása